Köp biljett till nästa hemmamatch MENY

Vi frågar partierna inför valet 2018: Vänsterpartiet

4 september, 2018 kl. 07:29

Så här svarar vänsterpartiets Peter Pedersen på våra frågor:

  1. Vilka är era tre enskilt viktigaste frågor inför valet? (V): Vi har i vårt lokala valprogram lyft fram 24 punkter för ett bättre Degerfors. Där kan nämnas fortsatt kamp för Karlskoga lasarett och dess BB, bättre skolor-inte färre och en rad satsningar på barn/ungdomar och våra äldre och ett antal förslag för bättre folkhälsa.
  2. Av många anses fotboll vara världens största kulturföreteelse. Hur ser ni på fotboll och då särskilt varumärket Degerfors IF och fotbollens betydelse för Degerfors? (V):Enligt den undersökning kommunen gjort, där vi ville få veta vad personer runt om i landet känner till om vår kommun, står fotboll i särklass när det gäller vad som förknippas med Degerfors. Enligt fotbollsforskaren Torbjörn Andersson är Degerfors den kommun i hela landet som mest tydligt sammankopplas till fotboll. Vi vill fortsätta arbetet med att ännu mer offensivt använda fotboll som ett positivt varumärke för kommunen.
  3. Förutom vårt seniorlag och fotbollsgymnasiet har DIF ett damlag och en ungdomssektion. Detta är en mycket viktig del av vår verksamhet med ca 400 aktiva spelare och 50 ledare. Hur ser ni på framtiden för fotbollsgymnasiet och betydelsen av den stora mötesplatsen för kommunens ungdomar, bl a ur ett folkhälsoperspektiv? (V):Fotbollsgymnasiet är en viktig profil för vår gymnasieskola och till nytta för både kommunen och Degerfors IF. Vi ser det mycket positivt att kommunens barn- och ungdomar aktiverar sig i olika idrotter, t.ex. fotboll som lockar många. Nyligen presenterades en undersökning som påvisar mycket goda samhällsekonomiska vinster, t.ex. för folkhälsan, för just fotboll. Varje satsad krona ger enligt undersökningen många kronor tillbaka.
  4. Hur ser ert parti på utvecklingen av Stora Valla området? Då menar vi hela området med hallar mm inte bara fotbollsplanen (V):Det är en stor utmaning för mindre kommuner att klara de arenakrav som ställs för t.ex. elitfotboll, men med ett konstruktivt arbete i dialog ökar förutsättningarna. Degerforsvänstern har länge haft målsättningen att göra Stora Valla-området till ett sportcentrum. Vi avser bygga en ny idrottshall där för att lösa olika bollsporters behov av tränings- och matchtider. Stora Vallahallen har nyligen fått ett efterlängtat nytt golv utifrån en bra dialog med berörda föreningar. Vi vill bygga ett nytt motionsspår i centrala Degerfors, som är tillgängligt för alla. Det finns ett antal beachvolleybollplaner på Stora Valla-området, en mindre konstgräsplan på gamla ishockeyrinken och vi vill fräscha upp minst en tennisbana på området och eventuellt bygga en padeltennisbana. Vi har också byggt en näridrottsplats på Stora Vallaskolan och upprustat skolgården för spontanidrott på Svartå skola. Vi vill gå vidare med fler näridrottsplatser på fler skolor. Vi har bidragit till en upprustning av motocrossbanan. Till detta kommer att vi vill att våra ungdomsföreningar ska slippa betala hyra när de använder kommunala anläggningar. Allt detta är åtgärder i syfte att få ett friskare Degerfors.
  5. Sedan två år tillbaka har kommunen skrivit samarbetsavtal med elitföreningarna Degerfors IF och Degerfors Volley Orion. Hur ser ert parti på den här typen av elitbidrag? (V):Vi ser positivt på såväl elit- som breddidrott. Degerforsvänstern har varit drivande i processen att anta en policy för samarbete och marknadsföringsinsatser till elitidrottsföreningar och nya riktlinjer för föreningsstödet. Vi ser därför fram mot fortsatt samarbete för ömsesidig nytta med berörda föreningar och eventuellt andra i framtiden.

Några korta fakta om Degerfors IF:

Omsättning drygt 15 miljoner kronor/år.
Cirka 30 000 besökare/år.
Kommunicerar via sociala media med drygt 30 000 personer/vecka.
30 anställda, motsvarar 20 heltidsanställda och vi hör till ett av Degerfors 10 största företag.
Betald kommunalskatt omkr 1 500 tkr varav ca 1 200 tkr i Degerfors. Landstingsskatt 750 tkr.